Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

Planuri 

A.     A. Extinderea funcționalităților aplicației Amicus.

 Etape:

a.      Identificarea nevoilor de extindere

b.      Discutarea propunerilor de extindere

c.       Realizarea extinderilor

d.      Prezentarea noilor facilități

 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

B.     Promovarea aplicație Amicus ca metodă modernă de înregistrare a rezultatelor elevilor și comunicare eficientă cu părinții.

 Etape:

a.      Prezentarea aplicației la ISJ Alba

b.      Identificarea posibilităților de utilizare a aplicației și de către alte școli

c.       Identificarea surselor de finanțare

d.      Identificarea colaboratorilor

e.      Realizarea site-ului

f.        Promovarea site-ului

Răspund: Director

      Termen: An școlar          

 

C.     Depunerea unui proiect pe FSE cu sprijinul ISJ pentru realizarea unui soft în vederea creșterii performanțelor elevilor și dezvoltarea competențelor de baza.

                       Etape:

a.      Prezentarea proiectului la ISJ

b.      Realizarea proiectului adaptat la nivel de ISJ

-          Realizarea documentației pentru depunerea lui

-          Atragerea de parteneri

-          Introducerea proiectului în aplicația FSE

Răspund: Director

Termen: An școlar

 

D.    Ameliorarea actului managerial prin participarea la formare postuniversitară.

 Etape:

a.      Identificarea oportunităților de perfecționare într-un domeniu umanist

b.      Evaluarea ofertelor

c.       Înscrierea și urmarea cursurilor

d.      Evaluarea beneficiilor și aplicarea lor în practică

 

Răspund: Director

Termen: An școlar

E.     Ameliorarea relațiilor cu elevii și reducerea violenței din școli

               Etape 

a.      Identificarea celor mai potrivite mijloace de comunicare nonviolentă

b.      Adunarea materialelor și prezentarea lor în Consiliu Profesoral

c.       Publicarea lor pe site-ul școlii

d.      Promovarea și adoptarea unui comportament îmbunătățit al cadrelor didactice

 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice pe discipline, responsabil comisie diriginți

Termen: An școlar

 

F.      Realizarea de activități de modernizare a spațiilor și îmbunătățire a condițiilor materiale oferite de școală

 Etape:

a.      Realizarea planului de reparații

b.      Discutarea lui la nivelul autorităților locale

c.       Identificarea posibilităților de realizare

d.      Realizarea activităților propuse

Răspund: Director, responsabil comisie patrimoniu

Termen: An școlar

 

Situație realizare planuri anuale de dezvoltare instituțională

 

A.     Extinderea funcționalităților aplicației Amicus

 

            Un efort deosebit a fost făcut și s-a reușit completarea aplicației cu facilități care permit o utilizare a ei ca un mijloc prin care ar putea fi consultată, elaborată aproape toată informația semnificativă dintr-o școală. Fiind accesibilă online, confidențial, și de către părinți și de către cadrele didactice, ea se poate constitui într-un adevărat liant între școală și beneficiari. În unitatea noastră au fost consultați părinții pentru a se evalua cererea. 

 

B.     Promovarea aplicație Amicus ca metodă modernă de înregistrare a rezultatelor elevilor și comunicare eficientă cu părinții

            În luna mai 2010 a fost realizat parteneriatul cu Consiliul Județean prin care aplicația Amicus a fost oferită gratuit spre utilizare tuturor școlilor din județ. Până la sfârșitul anului școlar aproape 40 de unități își exprimaseră dorința de a o utiliza în special ca și catalog electronic.

C.      Depunerea unui proiect pe FSE cu sprijinul ISJ pentru realizarea unui soft în vederea creșterii performanțelor elevilor și dezvoltarea competențelor de baza

            Urmare a demersurilor făcute la ISJ Alba un proiect anterior al școlii Ighiu a fost declarat strategic și adaptat pentru a fi depus pentru finanțare. Cererea a fost depusă în toamna anului 2009 iar aprobarea finanțării a venit în august 2010 după o contestație depusă în iarnă. Astfel un vis de a ajuta toți elevii să recupereze materia neînsușită la școală cu ajutorul unui soft inteligent, permanent la dispoziția elevului face pași mari spre realizare.

D.     Ameliorarea actului managerial prin participarea la formare postuniversitară

            Urmare a analizei ofertelor prima opțiune a directorului fost aceea de a participa la un curs postuniversitar de un an pe medierea conflictelor, organizat de Facultatea de Teologie din Alba Iulia, în colaborare cu Conferința Bisericilor Europene. Marele câștig a venit din faptul că am fost instruiți de personalități de prestigiu din străinătate, alături de care am învățat marea deosebire între transmiterea de cunoștințe și formarea de competențe.

E.      Ameliorarea relațiilor cu elevii și reducerea violenței din școli

           

            Cea mai bună sursă în acest sens promovată a fost Comunicarea nonviolentă, dezvoltată cu deosebire de Marshall Rosenberg.  Cartea a fost prezentată/promovată în Consiliu profesoral și propusă ca principala metodă de abordare a comunicării. Pentru a se realiza un progres semnificativ ar fi nevoie de un curs care să dureze chiar și o săptămână.

 

F.      Realizarea de activități de modernizare a spațiilor și îmbunătățire a condițiilor materiale oferite de școală

 

            Anul fiind unul de criză, nu au fost realizate prea multe lucrări de reparații la școli. Îmbunătățirea condițiilor și a bazei materiale a înaintat totuși prin eforturi locale.   

Au fost luate în considerare și recomandările CEAC pentru 2010 – 2011, astfel:

a.     Accelerarea procesului de trecere de la însușirea de cunoștințe noi la formarea competențelor elevilor. – sau creat premisele identificării și pregătirii reale în acest domeniu prin crearea proiectului promovat cu ajutorul ISJ Alba.

b.     Ameliorarea managementului prin îmbunătățirea colaborării și a muncii în echipă. – managerul s-a perfecționat în domeniu prin participare la cursuri și studiu individual în domeniu formării echipelor. Activitatea va comtinua.

c.     Continuarea activităților de perfecționare a cadrelor didactice prin participarea acestora la cursuri de perfecționare și prin dezvoltarea personală.  realizată la nivel individual și la nivel de comisie metodică

Realizarea unor activități de parenting, activități care urmăresc o mai strânsă colaborare școală - comunitate în vederea unei mai bune implicări a acesteia din urmă în viața elevilor. – la nivelul comisiilor dedicate