Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

A.    Clarificarea noțiunii de competență

 

            Argument: Asupra noțiunii de competență și a eficienței utilizării ei sunt dispute destul de aprinse la nivel mondial. Clarificarea noțiunii și stabilirea unui limbaj comun este esențială pentru adoptarea unei viziuni unitare și o abordare eficientă.  

Etape:

a.      Studiul literaturii în domeniu

b.      Identificarea celor mai bune abordări a acestei tematici

c.       Stabilirea influențelor contextului și a posibilității de a posibilității de a decontextualiza competența

d.      Evaluarea pozițiilor critice la adresa competenței

e.      Elaborarea, adoptarea unei definiții pentru competență 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

 

 

B.     Identificarea celei mai bune metode de dezvoltare a competențelor

               

                Argument: Eficiența în mediul privat a utilizării competențelor și experiența altor țări în implementarea unei educații bazate pe competență sunt surse prețioase de informare.

 

a.      Evaluarea modalităților de formare a competențelor în domeniul educativ public și privat

b.      Preluarea ideilor principale din abordările studiate

c.       Elaborarea/adoptarea unui model de dezvoltare

 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

C.     Implicarea cadrelor didactice în programele de perfecționare organizate de ISJ Alba

 

                Argument Deși s-a realizat o trecere de la centrarea pe cunoștințe la centrarea pe competențele elevului în documentele de planificare, cadrele didactice nu au fost instruite/formate în adoptarea acestei noi metode de abordare a educației

Etape:

a.      Conștientizarea nevoii de perfecționare

b.      Evaluarea ofertelor de perfecționare

c.       Identificarea celor mai oportune cursuri de formare

d.      Înscrierea la cursuri

e.      Participarea la pregătire

 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

D.    Implicarea managerului în proiectele ISJ ca expert pentru valorificarea experienței dobândite.

 

Argument Nevoia de a continua proiectele inițiate la ISJ în vederea obținerii rezultatelor urmărite

Etape:

a.      Participarea la concursurile de selecție

b.      Implicarea pentru obținerea unor rezultate bune în cadrul tuturor activităților realizate

c.       Ameliorarea rezultatelor și a calității muncii prin studiu continuu și susținut

d.      Valorificarea studiului prin realizarea unor instrumente performante

Răspund: Director

Termen: An școlar

 

E.     Militarea activă în vederea modificărilor de fond în educație

 

                Etape:

a.      Participarea cu articole și comunicări în presă și la conferințe la nivel județean și național

b.      Realizarea de demersuri pe lângă autorități și persoane de decizie pentru a promova o viziune și o abordare modernă a educației

c.       Popularizarea unor cărți valoroase în Consiliu Profesoral

Răspund: Director

Termen: An școlar

 

F.     Continuarea activităților de modernizare a spațiilor și îmbunătățire a condițiilor materiale oferite de școală

 

a.      Realizarea planului de reparații

b.      Discutarea lui la nivelul autorităților locale

c.       Identificarea posibilităților de realizare

d.      Realizarea activităților propuse

Răspund: Director, administrator financiar

Termen: An școlar