Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

FIŞA DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Orice activitate didactică în care nu se înregistrează progrese se plafonează și se îndepărteză de copii. Un cadru didactic trebuie să fie cu timpul tot mai aproape de copii și de OM

 


 

          

Şcoala „Mihai Eminescu” Ighiu


Cadru didactic…………………………………….
Specialitatea……………………………….

 

FIŞA DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Sem I, an şcolar 2007/2008

 

1. Analiza SWOT
Puncte tari
-
-
……
Puncte slabe
-
-
……
Oportunităţi (bazate pe punctele tari şi contextul în care vă desfăşuraţi activitatea)
-
-
……
Constângeri, limitări (proprii şi dinafară)
-
-
……
2. Direcţii pe care mi le propun pentru dezvoltarea personală
-
-
……
3. Planul de acţiuni pentru dezvoltarea direcţiei prioritare: ………………………………………………………..
(Se recomandă alegerea unei direcţii de dezvoltare prioritare, dar se pot alege şi mai multe, însă, pentru fiecare va fi stabilit separat un plan şi o modalitate de evaluare a succesului)

Nr.crt

Activitatea (acţiunea)

Termen

1.

………

….

2.

 

 

4. Modalităţi de evaluare a succesului realizării planului
- …….  (se vor stabili termene, indicatori de performanţă şi modalităţi cât mai concrete, dar trebuie inclusă şi o evaluare externă, a directorilor, a şefului de catedră, a unui membru a  Consiliului de Administraţie sau al Comisiei de calitate, cu raport de evaluare, ori chiar opiniile scrise ale elevilor chestionaţi corespunzător, etc. )
- …….

Data                                                                       Semnătura

 

Obs. Fişa de dezvoltare se va prezenta tehnoredactată şi printată 

Întocmirea fişelor

Fişele de dezvoltare se întocmesc semestrial şi, mai nou, datele se introduc şi în aplicaţia de informaţii online.