Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

Liderul trebuie să aibă viziunea, managerul să administreze cît mai bine resursele. Pentru a face pace între ele, a le stimula reciproc, este nevoie de o armonie ridicată a fiinţei. Din aceste motive, conştienţi de dificultatea funcţiilor ocupate, vă cerem să fiţi înţelegători cu limitele noastre şi să ne ajutaţi să ne îndeplinim cât mai bine misiunea.

Vă asigurăm de bunele noastre intenţii şi de recunoştinţa pentru orice sprijin, sugestie sau idee oferită.

 

Director, Director adjunct,
Prof. Dragomir Iulia Prof. Breaz Corina Maria

 

 

Încotro?

Conducerea şcolii trebuie să găsească direcţia bună şi să urmărească deplasarea spre ţinta propusă. Ea este chemată să se întoarcă împotriva timpului care curge nepăsător şi să îl pună la lucru în folosul elevilor.