Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

1.Analiza realizare planuri pentru acest an.

Indeplinite

n
nRealizare site-lui şcolii, ameliorarea comunicării cu părinţii.
Trecerea treptată la confidenţialitatea notelor, aranjarea diferită în clasă, etc.
Extinderea modalităţilor de predare prin utilizarea PC-ului – curs de iniţiere utilizare AEL aproape toate cadrele din unitate;
 
Îndeplinite parţial
 
Realizarea unui plan concret, la alegere, de către fiecare, şi întocmit într-o fişă de dezvoltare, după modelul de anul trecut pentru dezvoltarea (ameliorarea) relaţiilor prof.-elev plecând de la literatura achiziţionată; 
n nRealizarea unor activităţi de parenting;
nRealizarea educaţiei morale;
 
n
Nerealizate
 
Întocmirea unei liste individuale cu priorităţi de dezvoltare, în perspectivă mai lungă (pornind de la cărţile achiziţionate prin programul 100 Euro);
Creşterea nr. de asistenţe. Se vor urmări ameliorarea relaţiilor profesor-elev, aplicarea criteriilor de evaluare pe niveluri de pregătire, managementul corect al timpului din clasă şi de acasă (teme, etc.) al elevilor;

2. Planuri 2008-2009

Analiza de fond a educaţiei şi a profesiei didactice.

Conturarea profilului unei noi educaţii, mai orientată spre individ şi mai responsabilă

Aprofundarea legilor învăţării şi schimbarea mentalităţii cadrelor didactice.

Identificarea minimului ireductibil (soclu de cunoştinţe) la disciplinele la care se susţin teze, pe clase.